Yan Oi Tong Tin Ka Ping Secondary School
仁愛堂田家炳中學

健身室

健身室外貌

   

坐臥式單車

   

直立式單車

   

划艇機

  

太空漫步機

   

電動跑步機

   

樓梯機

  

十字拉力器

  

大腿練習器

  

弧軸拉力器

  

小腿伸展練習器

  

可調式雙滑輪多功能訓練器

  

收腹板

   

大腿內/外側訓練器

   

肩膊推舉訓練器

   

大腿伸展/屈伸訓練器

  

Yan Oi Tong Tin Ka Ping Secondary School
Shan King Estate, Tuen Mun, N.T.
2464 3731
2464 3243
Powered by Friendly Portal System v9.72